Dạy kèm dự toán

I. Lý do cần gia sư Dạy kèm dự toán & bóc tách khối lượng công trình.
– hiện nay với khủng hoảng kinh tế xảy ra, các Văn phòng xây dựng luôn mong muốn cắt giảm chi tiêu, vì
vậy cần có một nhóm nhân viên đa năng và tinh nhuệ, có thể tham gia thảo gở được nhiều việc. chủ đạo vì vậy việc học để biết lập dự toán và bóc tách khối lượng công trình là 1 lợi thế rất lớn khi đi xin việc.
– Mặt khác khi dần phát triển lên các mức độ không giống nhau, việc nắm được giá thành công trình, tiên
lượng lại càng trở nên thiết yếu, trong nhiều trường hợp nó quyết định cả đến biện pháp thi
công công trình, giúp thiết kế, hổ trợ thi công & từ đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành
bại của những doanh nghiệp xây dựng.
II. Đối tượng học viên cần học Dạy kèm dự toán.
– Cán bộ, kỹ sư công tác hồ sơ & thanh quyết toán công trình xây dựng.
– Cán bộ, kỹ sư công tác lập dự toán học công trình, đo bóc khối lượng công trình
– Cán bộ, kỹ sư làm việc tại các ban QLDA, nhà thầu thi công, tư vấn giám bám sát tham gia khóa học
để bồi dưỡng nghiệp vụ triển khai trong công việc.
– S.Viên, cá nhân có mong muốn học tập, phục vụ công việc.

III. Sau khóa học lập dự toán & bóc tách khối lượng công trình, học sinh sẽ nhận được gì?

-Trọng tâm khóa học đặt vào 2 vấn đề:
+ Nắm chuyên môn học về đo bóc khối lượng, lập dự môn toán
+ hiểu cách sử dụng Phần mềm Dự toán
-Sau khóa học, học trò sẽ đọc bản vẽ, lập dự toán thành thạo những công trình xây dựng dân
dụng, công trình giao thông, thủy lợi theo quy định mới nhất & có khả năng làm việc được luôn.
-Sau khóa học, học trò sẽ nắm rõ Kiến thức về chi phí quản lý xây dựng, chi phí nhân công, ca
máy, định mức đơn giá để từ đó có khả năng quản lý chất lượng công việc trên công trường cũng như trong vấn đề
đấu thầu, thương thảo hợp đồng.
-Kết thúc khóa học, học trò được cấp bằng cấp đào tạo thực tiễn dự toán.